Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Objednávky odeslané po 22.12. 12:00 budou odeslány až 2.1.2022
Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Xantea.cz Úklid a praní WC drogerie Čistící prostředky na WC a další Krystal olejový osvěžovač Pink růžový 750ml

Zboží nemáme momentálně skladem.

Krystal olejový osvěžovač Pink růžový 750ml

Krystal olejový osvěžovač Pink růžový 750ml

114,- Kč

Informace o produktu
KategorieČistící prostředky na WC a další
Cena bez DPH94,- Kč
Cena s DPH114,- Kč
Kód1052131
EAN8594011502360

Popis produktu

Jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor. osvěžovač vzduchu s mnoha způsoby použití postupné uvolňování parfemace z olejové báze jednoduchá aplikace nanášejte na nesavé povrchy sociálních zařízení vůně, která se z vašich toalet neztratí Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: alkohol, C10-16, ethoxylovaný P24 - Směs přírodních a syntetických vonných látek · Standardní věty o nebezpečnosti Hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy.


Podobné produkty


Navštivte také: Krystal