Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Flowershop leštěnka nábytku Orig. 300ml

Flowershop leštěnka nábytku Orig. 300ml

30,- Kč

Flower shop leštěnka na nábytek svými aktivními složkami lehce odstraňuje prach, špínu i otisky prstů.

Použití:Je výborná na lakované dřevěné povrchy, HiFi věže i na TV obrazovky.
Obsahuje antistatickou ochranuproti usazování prachu. Nebezpečí: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje poškození orgánů (CNS) při prodloužené nebo opakované expozici. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Doplňující informace na štítku: - Další informace: Označení na štítku pro širokou veřejnost podle nařízení Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech: - 15 % nebo více, avšak méně než 30 % alifatické uhlovodíky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervační činidla (SODIUM BENZOATE, SODIUM NITRITE).

Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 100 ks

Informace o produktu
KategorieLeštěnky nábytku a podlah, spreje na utírání prachu
Cena bez DPH25,- Kč
Cena s DPH30,- Kč
Kód1081003
EAN5012233065218

Popis produktu

Flower shop leštěnka na nábytek svými aktivními složkami lehce odstraňuje prach, špínu i otisky prstů.

Použití:Je výborná na lakované dřevěné povrchy, HiFi věže i na TV obrazovky.
Obsahuje antistatickou ochranuproti usazování prachu. Nebezpečí: Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Způsobuje poškození orgánů (CNS) při prodloužené nebo opakované expozici. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Doplňující informace na štítku: - Další informace: Označení na štítku pro širokou veřejnost podle nařízení Rady (ES) č. 648/2004 o detergentech: - 15 % nebo více, avšak méně než 30 % alifatické uhlovodíky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, konzervační činidla (SODIUM BENZOATE, SODIUM NITRITE).

Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Flowershop