Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Xantea.cz Pe-po podpalovač 40ks/1ks = 1zapálení
Pe-po podpalovač 40ks/1ks = 1zapálení

Pe-po podpalovač 40ks/1ks = 1zapálení

31,- Kč
Pe-po podpalovač 40ks/1ks = 1zapálení Pevný podpalovač *obsah 40ks / 1 ks = 1 podpal *velmi hořlavý *český výrobek Varování: Hořlavá tuhá látka. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený.Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI expozici nebo podezření na ni:Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.V případě požáru: K hašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 100 ks

Informace o produktu
Kategorie
Cena bez DPH26,- Kč
Cena s DPH31,- Kč
Kód4052002
EAN8595009210694

Popis produktu

Pe-po podpalovač 40ks/1ks = 1zapálení Pevný podpalovač *obsah 40ks / 1 ks = 1 podpal *velmi hořlavý *český výrobek Varování: Hořlavá tuhá látka. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený.Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. PŘI expozici nebo podezření na ni:Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.V případě požáru: K hašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. Odstraňte obsah/obal v souladu s místními předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Pepo, Severochema