Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Krystal na nádobí Lemongrass 5L

Krystal na nádobí Lemongrass 5L

171,- Kč

Krystal na nádobí aktivní ocet. Přípravek na nádobí s vůní citrusových plodů.Vyznačuje se vysokou pěnivostí a vysokým mycím účinkem. - aktivní látka k ochraně pokožky, - testy dermální tolerance výrobku z kožní kliniky, - zvýšená pěnivost, - nadstandardní mycí síla, - výborné talířové testy, - zesílení mycího účinku aktivním octem, - příjemná inovovaná parfemace.

Varování · Nebezpečné komponenty k etiketování: benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli (Sodium Laureth Sulfate; SLES) alkohol, C10-16, ethoxylovaný · Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. · Pokyny pro bezpečné zacházení Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. · Další údaje: Obsahuje Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.

Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 5 ks

Informace o produktu
KategorieČistící prostředky, přípravky na mytí nádobí
Cena bez DPH141,- Kč
Cena s DPH171,- Kč
Kód1012040
EAN8594011502254

Popis produktu

Krystal na nádobí aktivní ocet. Přípravek na nádobí s vůní citrusových plodů.Vyznačuje se vysokou pěnivostí a vysokým mycím účinkem. - aktivní látka k ochraně pokožky, - testy dermální tolerance výrobku z kožní kliniky, - zvýšená pěnivost, - nadstandardní mycí síla, - výborné talířové testy, - zesílení mycího účinku aktivním octem, - příjemná inovovaná parfemace.

Varování · Nebezpečné komponenty k etiketování: benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli alkoholy, C12-14, ethoxylované, sulfáty, sodné soli (Sodium Laureth Sulfate; SLES) alkohol, C10-16, ethoxylovaný · Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. · Pokyny pro bezpečné zacházení Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. · Další údaje: Obsahuje Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.

Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Krystal