Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Diava Flower univerzál na podlahy 750ml

Diava Flower univerzál na podlahy 750ml

52,- Kč

Tou pravou péčí pro Vaše podlahy je Diava Flower univerzál. Svým složením o podlahy pečuje a zároveň je zanechá krásně voňavé.

Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal); 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech uváděné v označení na obalu: 5 - 15 % aniontové tenzidy, méně než 5 % neiontové tenzidy, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonné látky: BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, BENZYL SALICYLATE, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, barvivo.

Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 50 ks

Informace o produktu
KategorieČistící prostředky, přípravky na mytí nádobí
Cena bez DPH43,- Kč
Cena s DPH52,- Kč
Kód1012277
EAN8585003912274

Popis produktu

Tou pravou péčí pro Vaše podlahy je Diava Flower univerzál. Svým složením o podlahy pečuje a zároveň je zanechá krásně voňavé.

Varování. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal); 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2Hisothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech uváděné v označení na obalu: 5 - 15 % aniontové tenzidy, méně než 5 % neiontové tenzidy, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonné látky: BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL, BENZYL SALICYLATE, HEXYL CINNAMAL, LIMONENE, LINALOOL, ALPHA-ISOMETHYL IONONE, barvivo.

Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Diava