Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Real odmašťovač kuchyně 550g

Real odmašťovač kuchyně 550g

62,- Kč

Speciální čisticí prostředek se speciální složkou rozpouštějící mastnotu a vůní pomeranče určený zejména pro úklid kuchyní. Vyčistí i těžko dostupná místa snadno a rychle. Je vhodný na čištění všech nenasákavých povrchů (dřevo, lamino, kov, nerez), které je třeba zbavit mastnoty a dalších nečistot: mikrovlnných trub, obkladů, digestoří, ledniček, kuchyňských dvířek, pracovních desek. Rozprašovač usnadňuje aplikaci a vytvořená pěna prodlužuje dobu působení.

Nebezpečné látky: Isotridecanol, ethoxylated; Undecanol, ethoxylated; D-Limonene Nebezpečí: Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Zamezte vdechování plynu. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮžÍ: Omyjte velkým množstvím vody.Při podráždění kůže nebo vyrážce : Vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. PŘI ZASAžENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293. Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu. Doplňující informace na štítku: Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 5 ks

Informace o produktu
KategorieČistící prostředky, přípravky na mytí nádobí
Cena bez DPH51,- Kč
Cena s DPH62,- Kč
Kód1012297
EAN8594004376336

Popis produktu

Speciální čisticí prostředek se speciální složkou rozpouštějící mastnotu a vůní pomeranče určený zejména pro úklid kuchyní. Vyčistí i těžko dostupná místa snadno a rychle. Je vhodný na čištění všech nenasákavých povrchů (dřevo, lamino, kov, nerez), které je třeba zbavit mastnoty a dalších nečistot: mikrovlnných trub, obkladů, digestoří, ledniček, kuchyňských dvířek, pracovních desek. Rozprašovač usnadňuje aplikaci a vytvořená pěna prodlužuje dobu působení.

Nebezpečné látky: Isotridecanol, ethoxylated; Undecanol, ethoxylated; D-Limonene Nebezpečí: Způsobuje vážné poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Zamezte vdechování plynu. Používejte ochranné rukavice, ochranné brýle. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮžÍ: Omyjte velkým množstvím vody.Při podráždění kůže nebo vyrážce : Vyhledejte lékařskou pomoc. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. PŘI ZASAžENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO +420 224 919 293. Odstraňte obal: po důkladném vyprázdnění několikrát vyčistit výplachem vodou a po vyčištění je možné jej odložit do nádob pro sběr komunálního odpadu. Doplňující informace na štítku: Obsahuje Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Real