Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Xantea.cz Úklid a praní Mytí a čištění Čistící krémy Avanit čistící krém nerez Lemon 700ml
Avanit čistící krém nerez Lemon 700ml

Avanit čistící krém nerez Lemon 700ml

41,- Kč

Avanit čistící krém nerez Lemon. Čistící krém na nerezové nádobí, keramické desky, dřezy a jiné. Neobsahuje fosfáty - šetří životní prostředí.

Varování : Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí .Po manipulaci důkladně omyjte ruce a pokožku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu. Doplňující informace: Obsahuje 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2methylisothiazol-3(2H)-on směs (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky parfém, d-Limonene, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás 1 - 2 ks

Informace o produktu
KategorieČistící krémy
Cena bez DPH34,- Kč
Cena s DPH41,- Kč
Kód1022002
EAN8594003011689

Popis produktu

Avanit čistící krém nerez Lemon. Čistící krém na nerezové nádobí, keramické desky, dřezy a jiné. Neobsahuje fosfáty - šetří životní prostředí.

Varování : Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí .Po manipulaci důkladně omyjte ruce a pokožku. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal ve sběrně nebezpečného odpadu. Doplňující informace: Obsahuje 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on a 2methylisothiazol-3(2H)-on směs (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky parfém, d-Limonene, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Ava