Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Krystal tekutý písek 600g

Krystal tekutý písek 600g

35,- Kč

Vyznačuje se mimořádně dokonalou mycí schopností, a to i na těžce zašpiněném nádobí, pracovních a kuchyňských plochách a ostatních místech v domácnosti včetně sporáku. Originální abrazivo v něm obsažené zaručuje dokonalé umytí. Není vhodný k dlouhodobému používání na leštěné a plastové povrchy.

Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli N-(hydroxyethyl)-amidy z kokosového oleje · Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. · Další údaje: Obsahuje P3 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci..

Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 20 ks

Informace o produktu
KategorieČistící krémy
Cena bez DPH29,- Kč
Cena s DPH35,- Kč
Kód1022018
EAN8594011501325

Popis produktu

Vyznačuje se mimořádně dokonalou mycí schopností, a to i na těžce zašpiněném nádobí, pracovních a kuchyňských plochách a ostatních místech v domácnosti včetně sporáku. Originální abrazivo v něm obsažené zaručuje dokonalé umytí. Není vhodný k dlouhodobému používání na leštěné a plastové povrchy.

Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli N-(hydroxyethyl)-amidy z kokosového oleje · Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. · Pokyny pro bezpečné zacházení Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. · Další údaje: Obsahuje P3 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci..

Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Krystal