Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Xantea.cz Úklid a praní WC drogerie Závěsné bloky do WC Akolade WC tablety do nádržky zelená 3ks 3x50g
Akolade WC tablety do nádržky zelená 3ks 3x50g

Akolade WC tablety do nádržky zelená 3ks 3x50g

17,- Kč

Akolade Superblock - tablety do nádržky WC Green 3x50g

Barví vodu, čistí a osvěžuje Vaši toaletu s každým spláchnutím.
Zanechá příjemnou svěží vůni do dalšího použití toalety.

NEBEZPEČNÉ LÁTKY: natrium-dodecylbenzensulfonát; sulfonové kyseliny, C13-17-sek.alkan, sodné soli; chlorofen . Nebezpečí: Standardní věty o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruky. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel: 224 919 293; 224 915 402). Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný obal uložit do tříděného odpadu.

Distributor: NOVAK´S International, s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 100 ks

Informace o produktu
KategorieZávěsné bloky do WC
Cena bez DPH14,- Kč
Cena s DPH17,- Kč
Kód1041034
EAN5029219332332

Popis produktu

Akolade Superblock - tablety do nádržky WC Green 3x50g

Barví vodu, čistí a osvěžuje Vaši toaletu s každým spláchnutím.
Zanechá příjemnou svěží vůni do dalšího použití toalety.

NEBEZPEČNÉ LÁTKY: natrium-dodecylbenzensulfonát; sulfonové kyseliny, C13-17-sek.alkan, sodné soli; chlorofen . Nebezpečí: Standardní věty o nebezpečnosti: Zdraví škodlivý při požití. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruky. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel: 224 919 293; 224 915 402). Odstraňte obsah odevzdáním ve sběrně nebezpečného odpadu. Prázdný obal uložit do tříděného odpadu.

Distributor: NOVAK´S International, s.r.o.


Podobné produkty