Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Xantea.cz Úklid a praní WC drogerie Závěsné bloky do WC Dr.Devil WC Bicolor 3x35g Natur fresh
Dr.Devil WC Bicolor 3x35g Natur fresh

Dr.Devil WC Bicolor 3x35g Natur fresh

74,- Kč
Dr. Devil WC BiCOLOR 5BALL voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.Nebezpečí Nebezpečné látky: Alkoholy, C12-14, etoxylované, sulfátované, sodné soli Kvartérní amoniové sloučeniny, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylované, chloridy Standardní věty o nebezpečnosti Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného/komunálního odpadu. Obsahuje jedle, Abies sibirica, extrakt, 2-methylundekanal, cineol, 1,2-benzoisothiazol3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 15-<30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15 % kationtové povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (limonene, coumarin), benzisothiazolinone.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás 1 - 2 ks

Informace o produktu
KategorieZávěsné bloky do WC
Cena bez DPH61,- Kč
Cena s DPH74,- Kč
Kód1042265
EAN8595025830425

Popis produktu

Dr. Devil WC BiCOLOR 5BALL voní, čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene.Nebezpečí Nebezpečné látky: Alkoholy, C12-14, etoxylované, sulfátované, sodné soli Kvartérní amoniové sloučeniny, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylované, chloridy Standardní věty o nebezpečnosti Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného/komunálního odpadu. Obsahuje jedle, Abies sibirica, extrakt, 2-methylundekanal, cineol, 1,2-benzoisothiazol3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 15-<30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15 % kationtové povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (limonene, coumarin), benzisothiazolinone.


Podobné produkty


Navštivte také: Dr. Devil