Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

WC deodorant do pisoárů citron 750g (40)

WC deodorant do pisoárů citron 750g (40)

192,- Kč

WC deodorant do pisoárů citron. Tablety, které dezinfikují a odstraňují usazeniny a pachy. S vůní citrónu.

Obsahuje složky: C16-18-alkylalkoholy, etoxylované 15 % - 30 % neiónové povrchovo aktívne látky < 5 % aniónové povrchovo aktívne látky parfum CITRAL Obsahuje dipentén. Může vyvolat alergickou reakci. Nebezpečí: působuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽI: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Distributor: NOVAK´S International, s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 5 ks

Informace o produktu
KategorieČistící prostředky na WC a další
Cena bez DPH159,- Kč
Cena s DPH192,- Kč
Kód1052004
EAN8594005500440

Popis produktu

WC deodorant do pisoárů citron. Tablety, které dezinfikují a odstraňují usazeniny a pachy. S vůní citrónu.

Obsahuje složky: C16-18-alkylalkoholy, etoxylované 15 % - 30 % neiónové povrchovo aktívne látky < 5 % aniónové povrchovo aktívne látky parfum CITRAL Obsahuje dipentén. Může vyvolat alergickou reakci. Nebezpečí: působuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organizmy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽI: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

Distributor: NOVAK´S International, s.r.o.


Podobné produkty