Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný


Zboží nemáme momentálně skladem.

Savo WC čistič Oceán 750ml

Savo WC čistič Oceán 750ml

38,- Kč

Informace o produktu
KategorieČistící prostředky na WC a další
Cena bez DPH31,- Kč
Cena s DPH38,- Kč
Kód1052021
EAN8710908072352

Popis produktu

Savo WC oceán. NOVINKA! Gelový přípravek s intenzivní vůní oceánu se sníženou stékavostí pro čistou a voňavou toaletu. Tekutý WC čistič v mimořádné kvalitě s vůní oceánu. Savo WC Oceán je zahuštěný, proto pomalu stéká z okrajů toalety a tím déle působí na usazené nečistoty. Odstraňuje i úporné pachy. Používá se k průběžné údržbě toalet. Nebezpečí: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. Nebezpečné složky : peroxid vodíku kyselina amidosírová. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.


Podobné produkty


Navštivte také: Savo