Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Larrin Pissoir deo citrus 900g (35 kostek)

Larrin Pissoir deo citrus 900g (35 kostek)

248,- Kč

Larrin Pissoir deo citrus. Čistící a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení, určený ke vkládání do pisoárů zejm. k užití v komunální hygieně. Zabraňuje tvorbě usazenin a slouží k dezodoraci prostor WC.

Výrobce: Styl, druž. pro chem. výrobu Praha 4
Nebezpečí : Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži . Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje p-mentha-1,4(8)-diene; Citral Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Datový list složek: www.stylvd.cz Složení: 15% - 30% aniontové povrchově aktivní látky, 5% - 15% neiontové povrchově aktivní látky, < 5% parfum, Limonene, Citral, Linalool Pokyny pro bezpečné zacházení .Uchovávejte mimo dosah dětí.Zabraňte styku s očima, kůží. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 5 ks

Informace o produktu
KategorieČistící prostředky na WC a další
Cena bez DPH205,- Kč
Cena s DPH248,- Kč
Kód1052045
EAN8595000913495

Popis produktu

Larrin Pissoir deo citrus. Čistící a dezodorační přípravek pro sanitární zařízení, určený ke vkládání do pisoárů zejm. k užití v komunální hygieně. Zabraňuje tvorbě usazenin a slouží k dezodoraci prostor WC.

Výrobce: Styl, druž. pro chem. výrobu Praha 4
Nebezpečí : Standardní věty o nebezpečnosti: Dráždí kůži . Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje p-mentha-1,4(8)-diene; Citral Doplňující informace dle nařízení ES 648/2004 Datový list složek: www.stylvd.cz Složení: 15% - 30% aniontové povrchově aktivní látky, 5% - 15% neiontové povrchově aktivní látky, < 5% parfum, Limonene, Citral, Linalool Pokyny pro bezpečné zacházení .Uchovávejte mimo dosah dětí.Zabraňte styku s očima, kůží. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné brýle/ochranné rukavice. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Vyhledejte lékařskou pomoc. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc.


Podobné produkty


Navštivte také: Larrin