Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný


Zboží nemáme momentálně skladem.

Savo WC čistič Louka 750ml

Savo WC čistič Louka 750ml

38,- Kč

Informace o produktu
KategorieČistící prostředky na WC a další
Cena bez DPH31,- Kč
Cena s DPH38,- Kč
Kód1052133
EAN8710908071898

Popis produktu

Hygiena + dezinfekce-Savo WC tekutý čisticí a dezinfekční přípravek je výborný pomocník pro čistou, dezinfikovanou a zářivě bílou toaletu bez usazenin. Spolehlivě likviduje bakterie, viry a mikroskopické houby. Vůně oceánu zanechá vaši toaletu svěží po dlouhou dobu.Tekutý čisticí a dezinfekční přípravek

Nebezpečí: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním obalu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. Nebezpečné složky : peroxid vodíku kyselina amidosírová. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Distributor: NOVAK´S International, s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Savo