Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Probazen tablety chlorové Maxi 1kg

Probazen tablety chlorové Maxi 1kg

223,- Kč
Probazen tablety chlorové Maxi 1kg 200 g tablety s obsahem 90 % aktivního chloru pro průběžnou desinfekci vody. Varováníi: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Výrobek obsahuje symklosen 960 g/1kg, indexové číslo: 613-031-00-5.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás 3 - 5 ks

Informace o produktu
KategorieDezinfekční prostředky
Cena bez DPH184,- Kč
Cena s DPH223,- Kč
Kód1062007
EAN8594019361129

Popis produktu

Probazen tablety chlorové Maxi 1kg 200 g tablety s obsahem 90 % aktivního chloru pro průběžnou desinfekci vody. Varováníi: Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje vážné podráždění očí. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte vdechování prachu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Výrobek obsahuje symklosen 960 g/1kg, indexové číslo: 613-031-00-5.


Podobné produkty


Navštivte také: Probazen