Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Larrin Koralan koberce pěna 500ml

Larrin Koralan koberce pěna 500ml

57,- Kč
Larrin Koralan koberce pěna 500ml. Čistí do hloubky, důkladně a šetrně. Oživují barvy čištěných textílií. Zabraňují opětovnému znečištění. Přispívají k potlačení roztočů. Působí antistaticky. NEBEZPEČÍ: Dráždí kůži . Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení .Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu .Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Doplňující informace dle nařízení: ES 648/2004 Datový list složek: www.stylvd.cz Složení: 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % parfém, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl cinnamal, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol)
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 5 ks

Informace o produktu
KategorieČističe oken a koberců
Cena bez DPH47,- Kč
Cena s DPH57,- Kč
Kód1072019
EAN8595000911705

Popis produktu

Larrin Koralan koberce pěna 500ml. Čistí do hloubky, důkladně a šetrně. Oživují barvy čištěných textílií. Zabraňují opětovnému znečištění. Přispívají k potlačení roztočů. Působí antistaticky. NEBEZPEČÍ: Dráždí kůži . Způsobuje vážné podráždění očí. Pokyny pro bezpečné zacházení .Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu .Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Doplňující informace dle nařízení: ES 648/2004 Datový list složek: www.stylvd.cz Složení: 5-15 % aniontové povrchově aktivní látky, < 5 % parfém, Butylphenyl Methylpropional, Hexyl cinnamal, konzervant (Octylisothiazolinone; 2-Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol)


Podobné produkty