Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Larrin Koralan strojní čištění 500ml

Larrin Koralan strojní čištění 500ml

57,- Kč
Larrin Koralan stroj.čištění 500ml. Čistí do hloubky, důkladně a šetrně. Oživuje barvy čištěných textílií. Zabraňuje opětovnému znečištění. Přispívá k potlačení roztočů. Působí antistaticky. NEBEZPEČÍ: Dráždí kůži . Pokyny pro bezpečné zacházení .Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu .Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Doplňující informace dle nařízení: ES 648/2004 Datový list složek: www.stylvd.cz Složení: : < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém, ošetřeno konzervantem (Octylisothiazolinone; 2Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol; Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone). Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 10 ks

Informace o produktu
KategorieČističe oken a koberců
Cena bez DPH47,- Kč
Cena s DPH57,- Kč
Kód1072020
EAN8595000911712

Popis produktu

Larrin Koralan stroj.čištění 500ml. Čistí do hloubky, důkladně a šetrně. Oživuje barvy čištěných textílií. Zabraňuje opětovnému znečištění. Přispívá k potlačení roztočů. Působí antistaticky. NEBEZPEČÍ: Dráždí kůži . Pokyny pro bezpečné zacházení .Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu .Obsahuje Octylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Doplňující informace dle nařízení: ES 648/2004 Datový list složek: www.stylvd.cz Složení: : < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfém, ošetřeno konzervantem (Octylisothiazolinone; 2Bromo-2-Nitropropane-1,3-Diol; Methylchloroisothiazolinone and Methylisothiazolinone). Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Larrin