Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Cirine bílá pasta 13kg

Cirine bílá pasta 13kg

1 948,- Kč

Cirine bílá pasta 13kg.

O produktu:Tuhá vosková pasta pro ošetření parket, dřev, linolea apod. Vytváří film, který chrání povrch před znečištěním a usnadňuje následnou údržbu.

Návod k použití: Pasta se nanáší měkkým hadříkem a po úplném zaschnutí se vyleští hadrem nebo kartáčem. Obsahuje: uhlovodíky C9 – C11; n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů NEBEZPEČÍ : Hořlavá tuhá látka. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu

Distributor: NOVAKS international, s. r. o.

ks Přidat do košíku
Skladem u nás 3 - 5 ks

Informace o produktu
KategorieLeštěnky nábytku a podlah, spreje na utírání prachu
Cena bez DPH1 610,- Kč
Cena s DPH1 948,- Kč
Kód1082008
EAN

Popis produktu

Cirine bílá pasta 13kg.

O produktu:Tuhá vosková pasta pro ošetření parket, dřev, linolea apod. Vytváří film, který chrání povrch před znečištěním a usnadňuje následnou údržbu.

Návod k použití: Pasta se nanáší měkkým hadříkem a po úplném zaschnutí se vyleští hadrem nebo kartáčem. Obsahuje: uhlovodíky C9 – C11; n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů NEBEZPEČÍ : Hořlavá tuhá látka. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu

Distributor: NOVAKS international, s. r. o.


Podobné produkty


Navštivte také: Cirine, DruchemaDruchema