Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Cirine bílá pasta na parkety 550g

Cirine bílá pasta na parkety 550g

150,- Kč
Cirine bílá pasta na parkety 550g. Tuhá vosková pasta pro ošetření parket, dřev, linolea apod. Vytváří film, který chrání povrch před znečištěním a usnadňuje následnou údržbu. Pasta se nanáší měkkým hadříkem a po úplném zaschnutí se vyleští hadrem nebo kartáčem. Obsahuje: uhlovodíky C9 – C11; n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů NEBEZPEČÍ : Hořlavá tuhá látka. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 50 ks

Informace o produktu
KategorieLeštěnky nábytku a podlah, spreje na utírání prachu
Cena bez DPH124,- Kč
Cena s DPH150,- Kč
Kód1082009
EAN8594825001578

Popis produktu

Cirine bílá pasta na parkety 550g. Tuhá vosková pasta pro ošetření parket, dřev, linolea apod. Vytváří film, který chrání povrch před znečištěním a usnadňuje následnou údržbu. Pasta se nanáší měkkým hadříkem a po úplném zaschnutí se vyleští hadrem nebo kartáčem. Obsahuje: uhlovodíky C9 – C11; n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů NEBEZPEČÍ : Hořlavá tuhá látka. Může způsobit ospalost nebo závratě. Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal v místě sběru nebezpečného odpadu. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Cirine, DruchemaDruchema