Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Diava mýdlový čistič 750ml

Diava mýdlový čistič 750ml

41,- Kč
Diava mýdlový čistič 750ml. Rychle a účinně čistí všechny druhy podlah: linoleum, dlažbu mramor, korek, laminát apod. Návod na použití: Do 5 litrů vody přidejte 10ml mýdlového čističe. Po umytí vyčištěnou plochu nechte uschnout bez leštění. Uchovávejte mimo dosah dětí! Nebezpečí. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech uváděné v označení na obalu výrobku: 5 - 15 % aniontové tenzidy, méně než 5 % mýdlo, méně než 5 % Na4EDTA, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonná látka: LIMONENE, LINALOOL, barvivo. Další informace uvedené na obalu výrobku: Obsahuje: C10-13 alkylbenzensulfonát sodný, CAS 68411-30-3; sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu, CAS 68891-38-3; C12-14 alkylsulfát sodný, CAS 85586-07-8. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 20 ks

Informace o produktu
KategorieLeštěnky nábytku a podlah, spreje na utírání prachu
Cena bez DPH34,- Kč
Cena s DPH41,- Kč
Kód1082041
EAN8585003912038

Popis produktu

Diava mýdlový čistič 750ml. Rychle a účinně čistí všechny druhy podlah: linoleum, dlažbu mramor, korek, laminát apod. Návod na použití: Do 5 litrů vody přidejte 10ml mýdlového čističe. Po umytí vyčištěnou plochu nechte uschnout bez leštění. Uchovávejte mimo dosah dětí! Nebezpečí. Způsobuje vážné poškození očí. Obsahuje 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on a 2-methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce vodou a mýdlem. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO (tel.: 224 915 402, 224 919 293) nebo lékaře. Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 648/2004 o detergentech uváděné v označení na obalu výrobku: 5 - 15 % aniontové tenzidy, méně než 5 % mýdlo, méně než 5 % Na4EDTA, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, vonná látka: LIMONENE, LINALOOL, barvivo. Další informace uvedené na obalu výrobku: Obsahuje: C10-13 alkylbenzensulfonát sodný, CAS 68411-30-3; sodná sůl ethoxysulfátu mastného alkoholu, CAS 68891-38-3; C12-14 alkylsulfát sodný, CAS 85586-07-8. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Diava