Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Objednávky odeslané po 22.12. 12:00 budou odeslány až 3.1.2022
Prázdný košík

Váš košík je prázdný


Zboží nemáme momentálně skladem.

Hydroxid sodný 1kg Kittfort

Hydroxid sodný 1kg Kittfort

57,- Kč

Informace o produktu
KategorieČističe odpadů a potrubí
Cena bez DPH47,- Kč
Cena s DPH57,- Kč
Kód1092001
EAN8595030519148

Popis produktu

Hydroxid sodný je vhodný pro:
- čištění potrubí a odpadů,
- základní chemická surovina,
- bělení a barvení textilií,
- příprava odmašťovacích lázní.

Základní chemická surovina pro obecně známé použití.
Nebezpečí: Nebezpečná látka hydroxid sodný (Index: 011-002-00-6; CAS: 1310-73-2) Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí.Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou.Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/.Odstraňte obsah/obal likvidujte v souladu s místními předpisy jako nebezpečný odpad. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Hydroxid sodný