Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Objednávky odeslané po 22.12. 12:00 budou odeslány až 2.1.2022
Prázdný košík

Váš košík je prázdný


Zboží nemáme momentálně skladem.

Savo Razant na odpady 1L

Savo Razant na odpady 1L

88,- Kč

Informace o produktu
KategorieČističe odpadů a potrubí
Cena bez DPH73,- Kč
Cena s DPH88,- Kč
Kód1092006
EAN8594005391253

Popis produktu

Savo Razant na odpady 1L. Tekutý uvolňovač odpadů (jímky, umývadla, dřezy, vany). Gelový alkalický uvolňovač odpadů vykazující okamžitý = razantní účinek při uvolňovaní odpadů umývadel, dřezů a van od tuků, chlupů, vlasů, zbytků jídel apod. v domácnostech, institucích, podnikatelských objektech aj. Působí také preventivně proti tvorbě nových usazenin. Potřebné množství cca 50 -150 ml přípravku nalijte do výlevky a nechte působit 20 - 60 minut, poté odpad propláchněte teplou vodou. V případě velmi znečištěného odpadu postup opakujte. SAVO Razant se doporučuje používat jako prevence před ucpáním odpadových systémů. Nebezpečí: Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice. Používejte ochranné brýle/obličejový štít. Používejte ochranný oděv. Uchovávejte pouze v původním obalu. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Uniklý produkt seberte. Odstraňování : Odstraňte obal v souladu s platnou legislativou: umístěte prázdný obal do komunálního odpadu. Nebezpečné složky : hydroxid sodný . Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Savo