Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Jitro změkčovač vody 1000ml

Jitro změkčovač vody 1000ml

94,- Kč
Jitro změkčovač vody. Dokonale změkčuje vodu, zabraňuje vzniku a usazování vápenatých sraženin na prádle, bubnu, ohřívacím tělese pračky. Již při nízkých teplotách rychle a nenásilně uvolňuje většinu nečistot z praného textilu. Zkracuje prací dobu, snižuje spotřebu drahého pracího prášku. Obsahuje složky: trinatrium-nitrilotricetát. Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Může být korozivní pro kovy. Podezření na vyvolání rakoviny. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Používejte ochranné rukavice/oděv a ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 20 ks

Informace o produktu
KategorieProstředky proti vodnímu kameni
Cena bez DPH78,- Kč
Cena s DPH94,- Kč
Kód1112011
EAN8594005500051

Popis produktu

Jitro změkčovač vody. Dokonale změkčuje vodu, zabraňuje vzniku a usazování vápenatých sraženin na prádle, bubnu, ohřívacím tělese pračky. Již při nízkých teplotách rychle a nenásilně uvolňuje většinu nečistot z praného textilu. Zkracuje prací dobu, snižuje spotřebu drahého pracího prášku. Obsahuje složky: trinatrium-nitrilotricetát. Varování: Způsobuje vážné podráždění očí. Může být korozivní pro kovy. Podezření na vyvolání rakoviny. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku Používejte ochranné rukavice/oděv a ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte uzamčené. Odstraňte obsah/obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty