Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Objednávky odeslané po 22.12. 12:00 budou odeslány až 2.1.2022
Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Xantea.cz Úklid a praní Osvěžovače vzduchu Osvěžovače vzduchu Air happy náplň+rozprašovač Marine 3x15ml

Zboží nemáme momentálně skladem.

Air happy náplň+rozprašovač Marine 3x15ml

Air happy náplň+rozprašovač Marine 3x15ml

75,- Kč

Informace o produktu
KategorieOsvěžovače vzduchu
Cena bez DPH62,- Kč
Cena s DPH75,- Kč
Kód1132262
EAN8595025821010

Popis produktu

Air happy náplň+rozprašovač Marine 3x15ml. Rozprašovač Happy spray Marine wave neutralizuje zápach a zanechává svěží vůni. 3×15 ml. NEBEZPEČÍ: Nebezpečné látky linalool 2-methylundekanal reakční hmota cis-1-methyl-1-(4-methylcyklohexyl) ethylacetátu a trans-1-methyl-1-(4-methylcyklohexyl) ethylacetátu a cis-4-isopropyl-1-methylcyklohexyl acetátu a trans-4-isopropyl-1-methylcyklohexyl acetátu reakční hmota (2E)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetátu a (2Z)-3,7-dimethylocta-2,6-dien-1-yl acetátu cineol 2,6-dimethylhept-5-enal 4-(4-methyl-3-pentenyl)cyklohex-3-en-1-karbaldehyd 2,6,10-trimethylundek-9-enal nerol trans-menthon Standardní věty o nebezpečnosti : Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné podráždění očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování aerosolů. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C. Odstraňte obsah/obal podle místních a státních předpisů.


Podobné produkty


Navštivte také: Air Happy