Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Xantea.cz Úklid a praní Praní Prací prášky, namáčecí prostředky a další Wansou speciální tekutý prací prostředek Black&Dark 1L
Wansou speciální tekutý prací prostředek Black&Dark 1L

Wansou speciální tekutý prací prostředek Black&Dark 1L

69,- Kč

Speciální prací prostředek na praní černého a tmavého prádla s příjemnou svěží vůní. Obsahuje látky chránící tmavé barvy před vyblednutím a pere velmi šetrně.

Balení:
16 dávek = 1000 ml

: Nebezpečí Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČN STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Doplňující informace o nebezpečnosti : Obsahuje benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje alkoholy, C12-15-rozvětvené a lineární, etoxylované (>2,5 EO) a benzensulfonovou kyselinu, C10-13-alkyl deriváty, sodné soli. Označení směsi dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.648/2004 o detergentech, v platném znění : 5 – 15 % aniontové a neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % mýdlo, parfém, benzyl salicylate, benzisothiazolinone

Distributor: NOVAK´S International, s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 10 ks

Informace o produktu
KategoriePrací prášky, namáčecí prostředky a další
Cena bez DPH57,- Kč
Cena s DPH69,- Kč
Kód1202557
EAN8595025806345

Popis produktu

Speciální prací prostředek na praní černého a tmavého prádla s příjemnou svěží vůní. Obsahuje látky chránící tmavé barvy před vyblednutím a pere velmi šetrně.

Balení:
16 dávek = 1000 ml

: Nebezpečí Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČN STŘEDISKO/lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Doplňující informace o nebezpečnosti : Obsahuje benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci. Obsahuje alkoholy, C12-15-rozvětvené a lineární, etoxylované (>2,5 EO) a benzensulfonovou kyselinu, C10-13-alkyl deriváty, sodné soli. Označení směsi dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.648/2004 o detergentech, v platném znění : 5 – 15 % aniontové a neiontové povrchově aktivní látky, < 5 % mýdlo, parfém, benzyl salicylate, benzisothiazolinone

Distributor: NOVAK´S International, s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Wansou