Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Start - Asperg velosouprava

Start - Asperg velosouprava

28,- Kč
Start - Asperg velosouprava Velosouprava Start sada. Souprava obsahuje speciální lepidlo firmy Asperg, záplaty různých rozměrů, ventilkovou hadičku a skelný papír. Souprava je určená k lepení všech typů veloduší za studena. Obsahuje: ethyl-2-kyanakrylát. VAROVÁNÍ : Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Jiná povinná označení: Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje methyl-methakrylát. Může vyvolat alergickou reakci. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 50 ks

Informace o produktu
KategorieLepidla
Cena bez DPH23,- Kč
Cena s DPH28,- Kč
Kód4022012
EAN8594825002711

Popis produktu

Start - Asperg velosouprava Velosouprava Start sada. Souprava obsahuje speciální lepidlo firmy Asperg, záplaty různých rozměrů, ventilkovou hadičku a skelný papír. Souprava je určená k lepení všech typů veloduší za studena. Obsahuje: ethyl-2-kyanakrylát. VAROVÁNÍ : Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Jiná povinná označení: Kyanoakrylát. Nebezpečí. Okamžitě slepuje kůži a oči. Uchovávejte mimo dosah dětí. Obsahuje methyl-methakrylát. Může vyvolat alergickou reakci. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty