Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný


Zboží nemáme momentálně skladem.

Bros dýmovnice proti krtkům

Bros dýmovnice proti krtkům

61,- Kč

Informace o produktu
KategoriePřípravky proti hmyzu
Cena bez DPH50,- Kč
Cena s DPH61,- Kč
Kód4152015
EAN5904517204874

Popis produktu

Potřebujete se zbavit krtků? Vyzkoušejte Bros dýmovnici proti krtkům. Nebezpečí : Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Obsahuje 1,2 benzisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. Věty popisující podmínky pro bezpečné používání: Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. V případě požáru: K uhašení použijte písek. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Bros