Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Xantea.cz Dům a zahrada Barvy-laky Barvy, laky, sádra Stříbřenka nespalitelný hliníkový nátěr 100g
Stříbřenka nespalitelný hliníkový nátěr 100g

Stříbřenka nespalitelný hliníkový nátěr 100g

32,- Kč
Stříbřenka nespalitelný hliníkový nátěr 100g. Slouží k nátěrům kamen, topných těles a kouřových rour. Po zaschnutí a vypálení vznikne světlý, stříbřitě šedý matný povlak. Stříbřenka je nehořlavá a netoxická. VAROVÁNÍ: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 10 ks

Informace o produktu
KategorieBarvy, laky, sádra
Cena bez DPH26,- Kč
Cena s DPH32,- Kč
Kód5012038
EAN8594825003220

Popis produktu

Stříbřenka nespalitelný hliníkový nátěr 100g. Slouží k nátěrům kamen, topných těles a kouřových rour. Po zaschnutí a vypálení vznikne světlý, stříbřitě šedý matný povlak. Stříbřenka je nehořlavá a netoxická. VAROVÁNÍ: Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty