Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Soda na změkčení vody 300g

Soda na změkčení vody 300g

17,- Kč
Soda na změkčení vody. Soda prášková zabraňuje tvorbě vodního kamene, také je vhodná na změkčení vody a k namáčení a praní velmi znečištěného prádla. Přidáním k pracímu prášku při praní v pračce zabraňuje tvorbě vodního kamene a šetří pračku. (Uhličitan sodný ES 207-838-8) . Varování: Způsobuje vážné podráždění oči. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: Po manipulaci důkladně omýt ruce. Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Reakce: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou -li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obal/obsah ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 50 ks

Informace o produktu
KategorieProstředky proti vodnímu kameni
Cena bez DPH14,- Kč
Cena s DPH17,- Kč
Kód1112020
EAN8594005501386

Popis produktu

Soda na změkčení vody. Soda prášková zabraňuje tvorbě vodního kamene, také je vhodná na změkčení vody a k namáčení a praní velmi znečištěného prádla. Přidáním k pracímu prášku při praní v pračce zabraňuje tvorbě vodního kamene a šetří pračku. (Uhličitan sodný ES 207-838-8) . Varování: Způsobuje vážné podráždění oči. Pokyny pro bezpečné zacházení: Uchovávejte mimo dosah dětí. Prevence: Po manipulaci důkladně omýt ruce. Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Reakce: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou -li nasazeny a pokud lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Odstraňte obal/obsah ve sběrném místě nebezpečného odpadu. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty