Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Druchema odbarvovač 30g

Druchema odbarvovač 30g

14,- Kč
Druchema odbarvovač 30g. Odbarvovač na bílé a omylem obarvené prádlo – odbarvuje textilie,bělí prádlo,čistí skvrny od ovoce,vína,krve,trávy apod.Odbarvuje textilie před následným obarvením.Pro ruční použití i v pračce .Obsahuje: dithioničitan sodný. NEBEZPEČÍ: Samovolně se zahřívá: může se vznítit. Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru. Množství větší než 100 kg / 220 liber skladujte při teplotě nepřesahující 50 °C / 122 °F. Skladujte odděleně od ostatních materiálů. Odstraňte obsah/obal v souladu e zákonem o odpadech jako nebezpečný odpad. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás 3 - 5 ks

Informace o produktu
KategorieBarvení a bělení prádla
Cena bez DPH12,- Kč
Cena s DPH14,- Kč
Kód1242001
EAN8594825001103

Popis produktu

Druchema odbarvovač 30g. Odbarvovač na bílé a omylem obarvené prádlo – odbarvuje textilie,bělí prádlo,čistí skvrny od ovoce,vína,krve,trávy apod.Odbarvuje textilie před následným obarvením.Pro ruční použití i v pračce .Obsahuje: dithioničitan sodný. NEBEZPEČÍ: Samovolně se zahřívá: může se vznítit. Zdraví škodlivý při požití. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte v chladu. Chraňte před slunečním zářením. Po manipulaci důkladně omyjte ruce. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. Mezi stohy/paletami ponechte vzduchovou mezeru. Množství větší než 100 kg / 220 liber skladujte při teplotě nepřesahující 50 °C / 122 °F. Skladujte odděleně od ostatních materiálů. Odstraňte obsah/obal v souladu e zákonem o odpadech jako nebezpečný odpad. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Druchema