Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Objednávky odeslané po 22.12. 12:00 budou odeslány až 2.1.2022
Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Xantea.cz Dům a zahrada Technická drogerie Lepidla Purocel lepidlo PVC, molitan, pryž 35g
Purocel lepidlo PVC, molitan, pryž 35g

Purocel lepidlo PVC, molitan, pryž 35g

33,- Kč
Purocel lepidlo PVC, molitan, pryž 35g. Zejména při lepení molitanu, tvrdého a měkčeného PVC a pryže. Nebezpečí: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par/aerosolů.Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrném místě pro nebezpečné odpady. Složky směsi k uvedení na etiketě :cyklohexan, aceton Doplňující údaje : VOC = 0,85 kg/kg Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 10 ks

Informace o produktu
KategorieLepidla
Cena bez DPH27,- Kč
Cena s DPH33,- Kč
Kód4022011
EAN8594003012433

Popis produktu

Purocel lepidlo PVC, molitan, pryž 35g. Zejména při lepení molitanu, tvrdého a měkčeného PVC a pryže. Nebezpečí: Vysoce hořlavá kapalina a páry. Dráždí kůži. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit ospalost nebo závratě. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Před použitím si přečtěte údaje na štítku. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Zamezte vdechování par/aerosolů.Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal odevzdáním ve sběrném místě pro nebezpečné odpady. Složky směsi k uvedení na etiketě :cyklohexan, aceton Doplňující údaje : VOC = 0,85 kg/kg Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty