Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Kyselina sorbová 2g

Kyselina sorbová 2g

6,- Kč
Kyselina sorbová 2g. Konzervant při zavařování, výrobě mléčných výrobků, pečiva, vín. Minimální trvanlivost 07/2018. Varování:Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místním předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Distributor: NOVAK´S International s.r.o. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 100 ks

Informace o produktu
KategoriePotravinářská chemie
Cena bez DPH5,- Kč
Cena s DPH6,- Kč
Kód7012045
EAN8595030525507

Popis produktu

Kyselina sorbová 2g. Konzervant při zavařování, výrobě mléčných výrobků, pečiva, vín. Minimální trvanlivost 07/2018. Varování:Způsobuje vážné podráždění očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal v souladu s místním předpisy předáním osobě oprávněné k likvidaci odpadů nebo na místo určené obcí. Distributor: NOVAK´S International s.r.o. Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Kyselina