Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Xantea.cz Úklid a praní WC drogerie Závěsné bloky do WC Dr.Devil WC blok tekutý Lotus lagoon 3x55ml
Dr.Devil WC blok tekutý Lotus lagoon 3x55ml

Dr.Devil WC blok tekutý Lotus lagoon 3x55ml

43,- Kč

Dr.Devil WC blok tek. Lotus lagoon 3x55ml. Voní, čistí a preventivě působí proti usazování vodního kamene.

Nebezpečí : Nebezpečné látky: Alkoholy, C12-14, etoxylované, sulfátované, sodné soli. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného/komunálního odpadu. Obsahuje α-hexylcinnamaldehyd, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 15-<30 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (hexyl cinnamal, benzyl alcohol, limonene, citronellol, benzyl salicylate), benzisothiazolinone.

ks Přidat do košíku
Skladem u nás 1 - 2 ks

Informace o produktu
KategorieZávěsné bloky do WC
Cena bez DPH36,- Kč
Cena s DPH43,- Kč
Kód1042150
EAN8595025819666

Popis produktu

Dr.Devil WC blok tek. Lotus lagoon 3x55ml. Voní, čistí a preventivě působí proti usazování vodního kamene.

Nebezpečí : Nebezpečné látky: Alkoholy, C12-14, etoxylované, sulfátované, sodné soli. Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného/komunálního odpadu. Obsahuje α-hexylcinnamaldehyd, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 15-<30 % aniontové povrchově aktivní látky, <5 % amfoterní povrchově aktivní látky, <5 % neiontové povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (hexyl cinnamal, benzyl alcohol, limonene, citronellol, benzyl salicylate), benzisothiazolinone.


Podobné produkty


Navštivte také: Dr. Devil