Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Xantea.cz Úklid a praní WC drogerie Závěsné bloky do WC Dr.Devil WC Bicolor 1x35g Lemon Fresh
Dr.Devil WC Bicolor 1x35g Lemon Fresh

Dr.Devil WC Bicolor 1x35g Lemon Fresh

31,- Kč
Čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene. V případě, že se vlivem nerovnoměrného působení proudu vody jedna z krajních komor vymyje dříve, přesuňte výrobek na druhou stranu toalety. Nebezpečí Nebezpečné látky: Alkoholy, C12-14, etoxylované, sulfátované, sodné soli Kvartérní amoniové sloučeniny, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylované, chloridy Standardní věty o nebezpečnosti Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného/komunálního odpadu. Obsahuje dipenten, citral, (-)-pin-2(10)-en, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 15-<30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15 % kationtové povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (limonene, citral, linalool), benzisothiazolinone.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás 3 - 5 ks

Informace o produktu
KategorieZávěsné bloky do WC
Cena bez DPH26,- Kč
Cena s DPH31,- Kč
Kód1042259
EAN8595025829740

Popis produktu

Čistí a preventivně působí proti usazování vodního kamene. V případě, že se vlivem nerovnoměrného působení proudu vody jedna z krajních komor vymyje dříve, přesuňte výrobek na druhou stranu toalety. Nebezpečí Nebezpečné látky: Alkoholy, C12-14, etoxylované, sulfátované, sodné soli Kvartérní amoniové sloučeniny, C12-14-alkyl(hydroxyethyl)dimethyl, ethoxylované, chloridy Standardní věty o nebezpečnosti Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte zcela vyprázdněný obal v místě sběru recyklovatelného/komunálního odpadu. Obsahuje dipenten, citral, (-)-pin-2(10)-en, 1,2-benzoisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci. 15-<30 % aniontové povrchově aktivní látky, 5-<15 % kationtové povrchově aktivní látky. Obsahuje parfém (limonene, citral, linalool), benzisothiazolinone.


Podobné produkty


Navštivte také: Dr. Devil