Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Xantea.cz Úklid a praní WC drogerie Čistící prostředky na WC a další Krystal olejový osvěžovač Black Jack černý 750ml
Krystal olejový osvěžovač Black Jack černý 750ml

Krystal olejový osvěžovač Black Jack černý 750ml

120,- Kč

Jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor. osvěžovač vzduchu s mnoha způsoby použití postupné uvolňování parfemace z olejové báze jednoduchá aplikace nanášejte na nesavé povrchy sociálních zařízení vůně, která se z vašich toalet neztratí. Nebezpečí : Obsahuje alkoholy, C12-14, ethoxylovaný Hořlavá kapalina a páry. - Způsobuje vážné poškození očí. - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. pokyny pro bezpečné zacházení - Uchovávejte mimo dosah dětí. - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. - Používejte ochranné brýle/obličejový štít. - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. doplňující informace na štítku - Obsahuje Reakční směs: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8aoktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1on, 2-(4-terc-Butylbenzyl)propionaldehyd, Reakční směs: 5chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Složení: ≥ 30 % voda, 5 - < 15 % iso-propanol, propylenglykol, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, konzervační činidla, parfémy, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Citronellol, Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde, Linalool, Allyl heptanoate, trans-α-Damascone, 4-tertButyldihydrocinnamaldehyde, Damascenone, d-Limonene. 2

ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 20 ks

Informace o produktu
KategorieČistící prostředky na WC a další
Cena bez DPH99,- Kč
Cena s DPH120,- Kč
Kód1052159
EAN8594011501455

Popis produktu

Jemný, vysoce účinný prostředek k provonění WC, koupelen a veřejných prostor. osvěžovač vzduchu s mnoha způsoby použití postupné uvolňování parfemace z olejové báze jednoduchá aplikace nanášejte na nesavé povrchy sociálních zařízení vůně, která se z vašich toalet neztratí. Nebezpečí : Obsahuje alkoholy, C12-14, ethoxylovaný Hořlavá kapalina a páry. - Způsobuje vážné poškození očí. - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. pokyny pro bezpečné zacházení - Uchovávejte mimo dosah dětí. - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. - Zabraňte uvolnění do životního prostředí. - Používejte ochranné brýle/obličejový štít. - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. - Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů. doplňující informace na štítku - Obsahuje Reakční směs: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-oktahydro2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1-(1,2,3,4,6,7,8,8aoktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1-on a 1(1,2,3,5,6,7,8,8a-oktahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftyl)ethan-1on, 2-(4-terc-Butylbenzyl)propionaldehyd, Reakční směs: 5chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 247-500-7] 2methylisothiazol-3(2H)-on [číslo ES 220-239-6] (3:1). Může vyvolat alergickou reakci. Složení: ≥ 30 % voda, 5 - < 15 % iso-propanol, propylenglykol, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, konzervační činidla, parfémy, 2-(4-tert-Butylbenzyl)propionaldehyde, Citronellol, Hydroxy-methylpentylcyclohexenecarboxaldehyde, Linalool, Allyl heptanoate, trans-α-Damascone, 4-tertButyldihydrocinnamaldehyde, Damascenone, d-Limonene. 2


Podobné produkty


Navštivte také: Krystal