Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Bril odmašťovač 750ml

Bril odmašťovač 750ml

98,- Kč

BRIL odmašťovač odstraní jakýkoliv druh mastnoty. Díky jeho účinné receptuře si poradí i s obzvláště silnou mastnotou a silným nánosem mastné špíny.

Nebezpečí: Nebezpečné obsažené látky : Alcohols ethoxilated, C12-14, sulfates, sodium salts; Fatty alcohol ethoxylate, C10-C16 - Způsobuje vážné poškození očí Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku - Uchovávejte mimo dosah dětí - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem - Používejte ochranné brýle - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402. Složky: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky <5% BENZISOTHIAZOLINONE 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one parfémy D-LIMONENE

Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 20 ks

Informace o produktu
KategorieČistící prostředky, přípravky na mytí nádobí
Cena bez DPH81,- Kč
Cena s DPH98,- Kč
Kód1012012
EAN8411660001733

Popis produktu

BRIL odmašťovač odstraní jakýkoliv druh mastnoty. Díky jeho účinné receptuře si poradí i s obzvláště silnou mastnotou a silným nánosem mastné špíny.

Nebezpečí: Nebezpečné obsažené látky : Alcohols ethoxilated, C12-14, sulfates, sodium salts; Fatty alcohol ethoxylate, C10-C16 - Způsobuje vážné poškození očí Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP) - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku - Uchovávejte mimo dosah dětí - Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem - Používejte ochranné brýle - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO: tel. 224 919 293 nebo 224 915 402. Složky: aniontové povrchově aktivní látky, neiontové povrchově aktivní látky <5% BENZISOTHIAZOLINONE 2-Methyl-2H-isothiazol-3-one parfémy D-LIMONENE

Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Bril