Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Objednávky odeslané po 22.12. 12:00 budou odeslány až 2.1.2022
Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Krystal kuchyně s rozprašovačem 750ml

Krystal kuchyně s rozprašovačem 750ml

91,- Kč

Upozornění: Zamezte styku s očima. Nevdechujte páry/aerosoly. Uchovávejte z dosahu dětí. V případě požití konzultujte lékaře. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte pouze k určenému účelu. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Krystal přípravek na kuchyně s rozprašovačem. Odstraní veškerou mastnotu a nečistoty z Vaší kuchyně.

Distributor: NOVAK´S International s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás 1 - 2 ks

Informace o produktu
KategorieČistící prostředky, přípravky na mytí nádobí
Cena bez DPH75,- Kč
Cena s DPH91,- Kč
Kód1012256
EAN8594011502070

Popis produktu

Upozornění: Zamezte styku s očima. Nevdechujte páry/aerosoly. Uchovávejte z dosahu dětí. V případě požití konzultujte lékaře. Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Používejte pouze k určenému účelu. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při styku s kůží: Omyjte velkým množstvím vody/mýdla. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad.

Krystal přípravek na kuchyně s rozprašovačem. Odstraní veškerou mastnotu a nečistoty z Vaší kuchyně.

Distributor: NOVAK´S International s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Krystal