Objednávku lze vytvořit bez přihlášení
Zavřít

Neznáte své heslo?Přihlásit

Prázdný košík

Váš košík je prázdný

Krystal na podlahy Alfaalkohol 750ml

Krystal na podlahy Alfaalkohol 750ml

33,- Kč

Krystal podlahy antibakt.750ml. KRYSTAL na podlahy s alfaalkoholem antibakteriální mycí prostředek na podlahu s obsahem alfaalkoholu pro dokonalé čištění a ochranu všech nesavých povrchů včetně plovoucích podlah. Mytí podlah beze šmouh - efekt lesklých ploch, Vhodné i pro plovoucí podlahy. Zvýšená mycí síla alfaalkoholu. Použitelnost na veškeré druhy nesavých materiálů. Nově více parfemace. Snížená pěnivost.

Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: C9-11-alkylalkoholy, ethoxylované benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli · Standardní věty o nebezpečnosti Způsobuje vážné poškození očí. · Pokyny pro bezpečné zacházení Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. · Další údaje: Obsahuje P5 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.

Distributor: NOVAK´S International, s.r.o.
ks Přidat do košíku
Skladem u nás více než 20 ks

Informace o produktu
KategorieČistící prostředky, přípravky na mytí nádobí
Cena bez DPH27,- Kč
Cena s DPH33,- Kč
Kód1012043
EAN8594011502018

Popis produktu

Krystal podlahy antibakt.750ml. KRYSTAL na podlahy s alfaalkoholem antibakteriální mycí prostředek na podlahu s obsahem alfaalkoholu pro dokonalé čištění a ochranu všech nesavých povrchů včetně plovoucích podlah. Mytí podlah beze šmouh - efekt lesklých ploch, Vhodné i pro plovoucí podlahy. Zvýšená mycí síla alfaalkoholu. Použitelnost na veškeré druhy nesavých materiálů. Nově více parfemace. Snížená pěnivost.

Nebezpečí · Nebezpečné komponenty k etiketování: C9-11-alkylalkoholy, ethoxylované benzensulfonová kyselina, C10-13-alkylderiváty, sodné soli · Standardní věty o nebezpečnosti Způsobuje vážné poškození očí. · Pokyny pro bezpečné zacházení Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle / obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Obsah / nádobu likvidujte v souladu s národními předpisy. · Další údaje: Obsahuje P5 - Směs přírodních a syntetických vonných látek. Může vyvolat alergickou reakci.

Distributor: NOVAK´S International, s.r.o.


Podobné produkty


Navštivte také: Krystal